Askonsdagen – Bön och fasta

Medverkande:
Katrin Molander, präst
Mats van der Geer, musiker

12.00 Sopplunch i anslutning till mässan.