OBS! Föranmälan senast 24 timmar innan.
Via meddelandeknappen på Facebook, eller mail till tore.skyten@svenskakyrkan.se