Föreläsning med psykologen Jenny Klefbom

Salomosalen, Brännkyrka församlingshem, Götalandvägen 189

Jenny inleder med att diskutera anknytningsbegreppet ur olika perspektiv; vad är anknytning egentligen? Hur kan man skapa bra förutsättningar för anknytning, och vilka beteenden kan tyda på brister i förmågan? Föreläsningen kommer också att beröra andra aspekter av samspel och relationer i familjen, som hur man grundlägger en god självkänsla hos barn, och hur man hanterar och förebygger konflikter mellan syskon.

Jenny Klefbom är psykolog med mångårig erfarenhet av arbete med barn, unga och föräldrar inom verksamheter som skola, psykiatri, habilitering och socialtjänst. Jenny har också skrivit böcker, arbetar med uppdrag från Psykologförbundet och medverkar regelbundet i media.

Enkelt fika serveras från 18.00