Första söndagen i fastan

Välkommen till webbsänd andakt, här och på vår Facebook-sida!

Raad Lazo, diakon, Robert Zelizi, organist