Brännkyrka kyrka är öppen för ljuständning och enskild andakt söndag 3 november efter högmässan fram till musikgudstjänsten 18.00. Orgelmusik.