Brännkyrka kyrka är öppen för ljuständning och enskild andakt lördag 2 november mellan högmässan och musik- och minnesgudstjänsten, därefter till 20.00. Orgelmusik.