Brännkyrka kyrka är öppen för ljuständning och enskild andakt mellan 9.00 och 20.00. Präster och diakoner finns på plats. Musik- och minnesgudstjänst firas kl. 18.00. Levande musik spelas regelbundet och fika finns i kyrkkällaren. Högmässa firas kl. 11.00.