”Ellen Keys livstro” Det existentiella samtalet. Gäst: Ingela Bendt, författare, journalist och fotograf.

Fri entré • enkelt fika från från 18.00.