HAR DU TID?
Hur många straxar går det på en stund?
Hur mycket hinner man på en minut?
Hur spiller man tiden?

Sånger, tankar och texter med musik av Amanda Ginsburg, Mikael Wiehe, Monica Dominique, Bo Lindell, Marie Bergman, Anders Byström m.fl.

Fri entré!
Fika från 17.30