”God insikt ger vacker utsikt” med Musikteater 89
Om längtan, om att kunna göra val, om att kunna flyga, om att våga, om att hitta en bra utsiktspunkt för att se lite längre – få en ny insikt.
Sånger av Amanda Ginsburg, Elise Einarsdotter, Lill Lindfors, Sven-Erik Magnusson, Grete Havnesköld, Bo Lindell m. fl.
Medverkande är Lotta Köhlin, Lena Lindell, Bo Lindell
Programmets längd c:a 40 min.