”‘Bortom egot finns nåden’ – ordet nåd provocerar mig. Det är som en oförtjänt gåva som kommer uppifrån. En gåva som man inte bett om, men som försätter mig i tacksamhetsskuld. Hur kan vi förstå begreppet nåd?” Välkommen till en kväll tillsammans med Camilla Lif, präst i Katarina församling och författare till boken Vad vill du mig idag?.

Enkelt fika finns att köpa för 30 :– från 17:30.