Räddaren på Medelhavet

Fler än 3 700 båtflyktingar miste livet på Medelhavet under 2015. Barnmorskan Astrid Börjesson jobbade i augusti och september förra året på Läkare utan gränsers räddningsfartyg utanför Libyens kust. Hon har även arbetat i Nepal och Sydsudan, och berättar här om möten och upplevelser i världens krisområden.

Från 17.30 enkel fika för 30:–