Våld i nära relationer

Kajsa Larsson, socionom, med många års erfarenhet inom området, berättar om olika former av våld i relationer. Kajsa Larsson arbetar som familjerådgivare i församlingen.

Ingen avgift. Frukost 30:–.