Projektet som Svenska kyrkan stödjer i Uganda ger extra stöd till familjer där t ex barn lever ensamma.