Teckna ett kors i pannan på askonsdagen

Den 17 februari är det askonsdag, och enligt traditionen brukar man på den här dagen teckna ett kors i pannan med aska. Det är ett sätt att påminna oss om både vår egen dödlighet och uppståndelsen. I vanliga fall görs detta i de gudstjänster som firas, men i år kan vi bara mötas digitalt i en askonsdagsandakt. Därför ställer vi fram aska i våra kyrkor under dagen, så att du som besökare själv kan teckna ditt kors. Brännkyrka kyrka och Vårfrukyrkan är som vanligt öppna för stillhet, ljuständning och enskild andakt mellan kl. 9.00 och kl. 16.00. Läs mer om askonsdagen och korstecknartraditionen här, eller se när Lunds stift förklarar mer i filmen nedan.