På onsdagarnas kvällsmässor i Vårfrukyrkan tar vi upp kollekt till romer i Rumänien. Brännkyrka församling vill med dessa kollekter stödja ett projekt inom ramen för Svenska kyrkans internationella arbete (P220). I byn Roman i regionen Moldova har Humanitarian Foundation for Peace, som drivs av Franciskanerorden, startat ett socialt center. De flesta som får stöd av det sociala centret är romer.

Svenska kyrkans internationella arbete och den norska systerorganisationen Kirkens Nødhjelp samverkar med Humanitarian Foundation for Peace på plats.

I projektet i byn Roman ingår:
• Förskola och skola
• Andra chansen-skola för dem i åldern tio till 30 år som inte gått i skola tidigare
• Ett mål mat om dagen till skolelever
• Hälsovård
• Aktiviteter för barn och unga
• Kurser i sömnad för att fler ska få arbete
• Kurser i trädgårdsarbete för att fler ska kunna odla grönsaker
• Arbete för kvinnors och barns rättigheter
• Att ge tillgång till rent vatten och förbättra sanitära förhållanden
• Förhandlingar med myndigheter om bättre boplatser för de 1 200 romer i området som blivit tvångsförflyttade och tvingas bo i ladugårdar

Människor kan och vill förändra sina liv, men det är inte enkelt när man är utanför samhället och fast i fattigdom. Genom din gåva kan du bidra till att ge romer i Rumänien en bättre framtid. Vårt stöd behövs!

Läs mer om projektet på Svenska kyrkans internationella arbetes webbplats.

Fakta om romer i Rumänien
Romer har funnits i Rumänien sedan medeltiden, och fram till 1864 användes de som slavar i landet. Idag tros drygt 600 000 romer bo i Rumänien, men många är fortfarande inte integrerade i samhället. De saknar ofta id-handlingar vilket innebär att de inte räknas som medborgare i landet. Många saknar försörjningsmöjligheter och lever i djup fattigdom, har dåliga bostäder eller inga bostäder alls. De har sällan tillgång till sjukvård eller skolor. Allt detta drabbar förstås barnen hårdast. Romerna utsätts också ofta för diskriminering och förtryck, varför många inte ser andra utvägar än att försörja sig på tiggeri runtom i Europa.