Utbildning i Svenska kyrkans miljödiplomering Utbildning i Svenska kyrkans miljödiplomering den 16 januari

Nu har Brännkyrka församling påbörjat resan mot ett fördjupat miljöarbete. Den 16 januari höll Stockholms stifts handläggare för hållbar utveckling en introduktionsutbildning för personal och förtroendevalda i församlingen. Utbildningen är ett första steg i Svenska kyrkans miljödiplomering, som kommer att inledas med att ta fram en nulägesbeskrivning. Därefter formuleras visioner och miljöpolicy, som i sin tur kommer att ligga till grund för konkreta åtgärder och mål.

Miljödiplomeringen är ett ledningssystem som tagits fram av Svenska kyrkan på nationell nivå. Syftet är ständig förbättring på miljöområdet – genom hela församlingens verksamhet och förvaltning. Med tydliga verktyg och checklistor kan klimatpåverkan minskas, vilket ofta även betyder minskade kostnader. Miljödiplomeringen tar i regel minst två år att genomföra, och i dagsläget har 20 församlingar i Stockholms stift påbörjat den första fasen i processen.

Läs mer om Svenska kyrkans miljödiplomering: https://internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/svenska-kyrkans-egen-miljodiplomering