Biblar för barn

Brännkyrka församling vill gärna ge dig som är döpt och fyller 6 år under 2020 en Bibel för barn. Till dig som är döpt och fyller 10 år under året vill vi ge Stora Seriebibeln. I gudstjänsten med små och stora i Vårfrukyrkan 4 april kl. 11.00 delar vi ut biblar till alla 6- och 10-åringar! För planering behöver vi veta hur många barn som ska få biblar. Anmäl ditt barn till tania.lidell@svenskakyrkan.se senast 26 mars för att få en bibel.