Dop i Brännkyrka församling, Stockholm

Passa på tillfället att droppa in för dop eller vigsel!
Vi har kyrka, vi har präst, vi har musiker, vi har tårta.
Kom som ni är – uppklädda eller i vardagskläder, ensamma eller med släkt och vänner. Vi tar hand om allt.
Lördag 15 juni 10-13 i Brännkyrka kyrka

Dop
Dopet är för alla åldrar, det är unikt och personligt. Strax före dopet har ni ett kort samtal med en präst där ni tillsammans går igenom dopgudstjänsten.

Dopklänning/kläder
Det går bra att döpa sig i vilka kläder som helst. Kom som du är! Vi har dopklänning eller dopdräkt som du gärna får låna.

Barn under 18 år
Om du kommer ensam med ditt barn, och ni är två vårdnadshavare, måste även den andre skriftligt intyga sitt godkännande att dopet sker. Detsamma gäller om du är under 18 år och vill bli döpt.

Vigsel
För vigsel krävs giltig hindersprövning.