Eldsjälar som möjliggör, Nya vägmärken, pilgrimsvandringar, och vad är egentligen påsk?