Söndagens gudstjänst i Vårfrukyrkan har utvecklat nya former. I allt från förberedelser till frimodig och högtidlig gudstjänst är många med och bidrar med sitt, var och en på sitt sätt.