Årets fasteinsamling i församlingen slog rekord. Med gemensamma insatser och mycket gott arbete lyckades vi samla in över 40 000 kronor till Svenska kyrkans internationella arbete.