Vill du något av följande?
– Vuxenkonfirmeras
– Vuxendöpas
– Lära om kristen tro
.
Välkommen att höra av dig!
.
Nu är vi några personer som vill komma igång med en grupp. En medvandrare kommer att ingå i gruppen. Vi hittar plats och starttid som passar alla.
.
På den här resan behöver du inte komma fram till ett färdigt svar. Du behöver inte ha några förkunskaper eller vara medlem i Svenska kyrkan. Din närvaro i gruppen är mycket viktig. Vi följs åt en bit i livet.
.
Anmälan och frågor:
Kontaktperson

Caroline Green

präst

E-post: caroline.green@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-4471194