© Håkan Flank

Tyvärr är verksamheten för närvarande inställd på grund av situationen kring coronaviruset. Detta innebär att vårens terminsavgift inte begärs in.

Fysisk och mental träning. Vi gör ett antal rörelser som syftar till att komma i balans med kropp och själ. Andningen integreras i rörelsen. Välbefinnandet ökar och vi får större tillgång till vår energi. Vi avslutar med 15 minuters meditation.

Vårfrukyrkan, Mariasalen

Torsdagar kl. 9.00, 16 januari–28 maj
Terminsavgift inkl. fika: 500 kr

Kontakt/anmälan: Bertil Närding, 073-671 20 93