Öppna förskolan i Brännkyrka församling, Älvsjö och Fruängen

Öppna förskolan är stängd för sommaren.
Välkomna tillbaka när vi öppnar, i vecka 35.
Vårfrukyrkan onsdag 30 augusti.
Brännkyrka kyrka torsdag 31 augusti.

Onsdagar och fredagar 09.00-12.00 Vårfrukyrkans församlingshem.
Torsdagar och fredagar 09.00-12.00 i Brännkyrka församlingshem.

För föräldrar och barn i förskoleåldern 0–6 år. Här kan föräldrarna träffas och knyta kontakter, dela frågor och erfarenheter kring föräldraskap och annat som hör livet till. Barnen ges möjlighet att leka tillsammans med andra barn. Vi erbjuder lekrum, fika, möjlighet att värma sin lunch i köket, med mera. Vid varje tillfälle har vi en sångstund för alla kl. 10.00, som avslutas med andakt och ljuständning.

Brännkyrka församlingshem, Gabrielsalen (ingång på baksidan)
Torsdagar 9.00-12.00 och fredagar 9.00-12.00

Vårfrukyrkans församlingshem, Evasalen (port 7)
Onsdagar 9.00-12.00 och fredagar 9.00-12.00

Kontaktpersoner

Tania Lidell

Församlingspedagog

E-post: tania.lidell@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 32

Anton Dahlgren

Musikpedagog

E-post: anton.dahlgren@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 07