Öppna förskolan i Brännkyrka församling, Älvsjö och Fruängen

Om öppna förskolan

För föräldrar och barn i förskoleåldern 0–6 år. Här kan föräldrarna träffas och knyta kontakter, dela frågor och erfarenheter kring föräldraskap och annat som hör livet till. Barnen ges möjlighet att leka tillsammans med andra barn. Vi erbjuder lekrum, fika, möjlighet att värma sin lunch i köket, med mera.

Vid varje tillfälle har vi en sångstund för alla kl. 10.00, som avslutas med andakt och ljuständning.

Ingen anmälan behövs, det är bara att komma!

Brännkyrka församlingshem, Gabrielsalen (ingång på baksidan)
Fredagar 9.00-12.00

 

Vårfrukyrkans församlingshem, Evasalen (port 7)
Onsdagar 9.00-12.00 och fredagar 9.00-12.00

På onsdagar fortsätter gemenskapen sedan för den som vill med mässa eller konsert och soppa kl. 12.00 i Vårfrukyrkan.

Kontaktpersoner

Tania Lidell

Pedagog

E-post: tania.lidell@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 32

Helena Larsson

Pedagog

E-post: 1helena.larsson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 31

Anton Dahlgren

Musikpedagog

E-post: anton.dahlgren@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 07