Öppna förskolan i Brännkyrka församling, Älvsjö och Fruängen

OBS! Just nu är det sommaruppehåll för Öppna förskolan.

Start fredag 2 september i Fruängen. Start veckan därpå (v. 36) i Brännkyrka!

Onsdagar 09.00-12.00 i Vårfrukyrkan. Fredagar 09.00-12.00 i både Brännkyrka kyrka och Vårfrukyrkan.
Uppehåll på höstlovet, vecka 44. Sista gång v. 48.

För föräldrar och barn i förskoleåldern 0–6 år. Här kan föräldrarna träffas och knyta kontakter, dela frågor och erfarenheter kring föräldraskap och annat som hör livet till. Barnen ges möjlighet att leka tillsammans med andra barn. Vi erbjuder lekrum, fika, möjlighet att värma sin lunch i köket, med mera. Vid varje tillfälle har vi en sångstund för alla kl. 10.00, som avslutas med andakt och ljuständning.

I Brännkyrka kyrka på fredagar 09.00-12.00. I Vårfrukyrkan både på onsdagar och fredagar 09.00-12.00.

Brännkyrka församlingshem, Gabrielsalen
(ingång på baksidan)
Fredagar 9.00-12.00

Vårfrukyrkans församlingshem, Evasalen (port 7)
Onsdagar 9.00-12.00 och fredagar 9.00-12.00

Kontaktpersoner

Tania Lidell

Församlingspedagog

E-post: tania.lidell@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 32

Helena Larsson

Församlingspedagog

E-post: 1helena.larsson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 31

Anton Dahlgren

Musikpedagog

E-post: anton.dahlgren@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 07