Öppna förskolan i Brännkyrka församling, Älvsjö och Fruängen

Om öppna förskolan

För föräldrar och barn i förskoleåldern 0–6 år. Här kan föräldrarna träffas och knyta kontakter, dela frågor och erfarenheter kring föräldraskap och annat som hör livet till. Barnen ges möjlighet att leka tillsammans med andra barn. Vi erbjuder lekrum, fika, möjlighet att värma sin lunch i köket, med mera. Vid varje tillfälle har vi en sångstund för alla kl. 10.00, som avslutas med andakt och ljuständning.

Maxantal

Vi tar emot 10 vuxna med respektive barn per tillfälle, och när det är fullt så sätter vi upp en lapp på dörren. Ingen föranmälan görs, först till kvarn gäller. Från och med vecka 40 slopas maxantalet, och vi återgår till ett normalläge utan coronabegränsningar. Stanna dock fortsatt hemma vid symptom.

Brännkyrka församlingshem, Gabrielsalen (ingång på baksidan)
Fredagar 9.00-12.00

Vårfrukyrkans församlingshem, Evasalen (port 7)
Onsdagar 9.00-12.00 och fredagar 9.00-12.00

Start vecka 36

Kontaktpersoner

Tania Lidell

Församlingspedagog

E-post: tania.lidell@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 32

Helena Larsson

Församlingspedagog

E-post: 1helena.larsson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 31

Anton Dahlgren

Musikpedagog

E-post: anton.dahlgren@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 07