I församlingen ligger Ny Gemenskaps lokaler; på Västberga gård finns öppen verksamhet och stödboende. Brännkyrka församling finns med i arbetet.
Läs mer om Ny Gemenskap på föreningens hemsida.