I församlingen ligger Ny Gemenskaps lokaler; på Västberga gård finns öppen verksamhet och stödboende. Brännkyrka församling finns med i arbetet en torsdag i veckan, då vår personal är på plats och håller gruppsamtal.

Läs mer om Ny Gemenskap på föreningens hemsida.