Hur kan man tro på en god och allsmäktig Gud när det finns så mycket lidande och ondska i vår värld? Frågeställningen kan också benämnas teodicéproblemet.
Välkommen till en samtalsgrupp kring detta, där vi möter varandra med våra funderingar, tankar och erfarenheter.
Samtalsledare: Michael von Langenberg, diakon, och Anders Westius, präst.
Vill du vara med?
Anmäl ditt intresse till Michael von Langenberg via mail:
michael.vonlangenberg@svenskakyrkan.se