Vi använder oss av olika berättartekniker och pyssel för att närma oss berättelser ur Bibeln och små som stora livsfrågor genom mössens äventyr. Det här är en öppen verksamhet, ingen anmälan, kom när ni kan och vill.

Brännkyrka församlingshem
Nedervåningen, ingång baksidan.
Torsdagar 16.00-17.00
Drop in-fika från 15.00.

Kontaktperson

Tania Lidell

Församlingspedagog

E-post: tania.lidell@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 32