BIBELSAMTAL
Vårfrukyrkan, onsdagar kl 19-20, jämna veckor. Enkelt smörgåsfika kl 19.
Med avstamp i kommande söndags bibeltexter delar vi fritt ord och tankar utifrån oss själva och våra liv.
Slut för terminen.
Startar igen 24 januari kl 19.