Vårfrukyrkan, onsdagar kl 19-20, jämna veckor. Enkelt smörgåsfika kl 19.
Med avstamp i kommande söndags bibeltexter delar vi fritt ord och tankar utifrån oss själva och våra liv.
Höststart: 5 september
Kontaktperson

Caroline Green

präst

E-post: caroline.green@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-4471194