Svenska kyrkan har i alla tider levt i nära kontakt med människor i sorg. Dels i arbetet kring begravningen, men också med hjälp och stöd i sorgen genom samtal och själavård. För ca 20 år sedan startade de första samtalsgrupperna för människor i sorg. Man fann att det var till stor hjälp för deltagarna att mötas och dela erfarenheter. En sorgegrupp är en mindre grupp på 5-8 deltagare, som träffas ett bestämt antal gånger med erfarna ledare. Där finns möjlighet att dela med sig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och har gjort liknande erfarenheter.  I församlingen finns också möjligheten till enskilda samtal med diakon eller präst.

Kontakta Eva Lundström för information
08-447 11 25 eller 073-968 06 80
eva.lundstrom@svenskakyrkan.se