Söndagsmässa 14-02-16 VFK

Välkommen

Klockor

Psalm 554

Bön

Text

Kör & församling: Psaltarpsalm 656

Evangeliet

Körsång: Alleluia U. Sanden

Predikan

Körsång: Det finns en väg till himmelen A. Öhrwall

Beredelse, syndabekännelse, förlåtelse, tackbön

Körsång: Var är den vän A. Öhrwall

Offertoriepsalm 397

Prefation (ev från Vantör?)

Helig

Förbön

Nattvardsbön

Herrens bön

Frid

Guds lamm

Utdelande under vilket Minna, Bruno och Leila spelar

Tackbön

Psalm 231

Postludium: Jesus är min vän den bäste A. Öhrwall