När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. På grund av Coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation, men det betyder inte att begravningen måste ställas in. För att förhindra smittspridning behöver vi dock anpassa begravningsgudstjänsten. Vi hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Hur många får komma?

Från och med 1 juni tillåts totalt 50 besökare på både begravningar i Brännkyrka kyrka och minnesstunder. I Vårfrukyrkan är maxantalet lägre på grund av trängre lokaler. Under juli månad har regeringen aviserat lättnader i restriktionerna, kontakta bokningen för aktuell information om hur det påverkar begravningar.

Tidpunkt för begravningen

En del sörjande vill vänta med begravningen på grund av coronaviruset. Frågan om att skjuta upp gravsättning eller kremering bestäms inte av Svenska kyrkan utan regleras i begravningslagen. Lagen säger att en avliden ska kremeras eller gravsättas så snart som möjligt, senast en månad efter dödsfallet.

Förutom lagkrav finns även andra skäl att inte flytta fram begravningen. Den är en del av sorgeprocessen och erfarenheten visar att det ofta lindrar att få hålla begravning. Det finns också en risk för att det kan bli problem med förvaring av stoft. Om du som närstående ändå behöver ha begravningen längre fram så går det att vänta med gravsättning om du väljer kremation av den avlidna före begravningsgudstjänsten. I sådana fall kan du vänta med gravsättningen upp till ett år och begravningsgudstjänsten går bra att ha med urna istället för kista.

När det gäller kistbegravningar säger lagen att den avlidna ska gravsättas inom en månad, om inte särskilda skäl finns. Om du vill flytta fram en kistbegravning så behöver du söka anstånd hos Skatteverket.

Begravningsgudstjänsten

Du som anhörig får hjälp att utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med den präst som ansvarar. I tider av Coronavirus kan det vara bra att känna till en del fakta inför samtalet med begravningsförrättaren.

Från och med 1 juni är maxgränsen för begravningar i Brännkyrka kyrka 50 personer, och i Vårfrukyrkan något lägre. Maxgränserna gäller exklusive medverkande, och man behöver alltså inte ta med exempelvis präster och musiker i beräkningarna. De som deltar vid en begravningsgudstjänst ska precis som i andra sammanhang hålla två meters avstånd till varandra, ha god handhygien och inte ha symptom på sjukdom. Det är viktigt att undvika fysisk kontakt, som kramar och handslag. Under juli månad har regeringen aviserat lättnader i restriktionerna, kontakta bokningen för aktuell information om hur det påverkar begravningar.

Vid Brännkyrka kyrka finns ett utealtare som kan användas för att minska kontaktytor (se bild nedan), och då medges 100 besökare utan anvisade sittplatser och 500 med anvisade sittplatser. Även om du väljer att ha begravningsgudstjänsten utomhus måste alla deltagare hålla rekommenderat avstånd till varandra.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör tyvärr inte den som tillhör en riskgrupp eller känner symptom på sjukdom närvara vid begravningen. Du som är närmast sörjande bör samråda med prästen om hur begravningen kan genomföras på ett för dig säkert sätt.

Utealtaret vid Brännkyrka kyrkaUtealtaret vid Brännkyrka kyrka

Alternativa former för begravningsgudstjänsten

Exempel på alternativa former för begravningsgudstjänsten som du kan diskutera med begravningsförrättaren:

Bjud in gäster till en livesänd eller filmad begravning
Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

Ha en liten begravning
En enkel begravningsgudstjänst med bara de allra närmaste kan vara mycket fin och meningsfull. Om du som närstående önskar kan du senare bjuda in till en större social sammankomst och minnesstund för den avlidna.

Begravning efter kremering
Det är också möjligt att ha begravningen efter att den avlidna har kremerats. Då genomförs gudstjänsten med urna istället för kista och begravningen kan vänta upp till ett år.

Minnesstund efter begravningen

Det är skönt att samlas till en minnesstund efter begravningen och känna gemenskap med släkt och vänner, och våra lokaler är som vanligt tillgängliga för detta. Men för att förhindra smittspridning gäller regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer naturligtvis även för minnesstunden.

Under rådande läge erbjuds inte catering och servering i församlingens regi, men det går bra att ordna med matleverantörer och serveringspersonal på egen hand. Gästerna ska hålla rekommenderat avstånd till varandra, ha god handhygien och undvika fysisk kontakt. Tänk också på att det vid förtäring behöver vara bordsservering, för att undvika trängsel vid buffébord.

Om det inte går att ordna en minnesstund på det sätt som du som närstående önskar, så är ett alternativ att bjuda in till samling längre fram, när fler kan vara med.