Från och med 29 september finns inga begränsningar i antal församlade, men det kan i vissa fall ändå behövas coronaanpassning eller extra försiktighet. Här har vi samlat kortfattad information om vad pandemin kan innebära för begravningar.

Tidpunkt för begravningen

En del sörjande vill vänta med begravningen på grund av coronaviruset. Även om restriktionerna släppt i Sverige finns det kanske tilltänkta gäster utomlands som inte kan resa ännu, eller så vill man avvakta av andra skäl. Frågan om att skjuta upp gravsättning eller kremering bestäms inte av Svenska kyrkan utan regleras i begravningslagen. Lagen säger att en avliden ska kremeras eller gravsättas så snart som möjligt, senast en månad efter dödsfallet.

Förutom lagkrav finns även andra skäl att inte flytta fram begravningen. Den är en del av sorgeprocessen och erfarenheten visar att det ofta lindrar att få hålla begravning. Det finns också en risk för att det kan bli problem med förvaring av stoft. Om du som närstående ändå behöver ha begravningen längre fram så går det att vänta med gravsättning om du väljer kremation av den avlidna före begravningsgudstjänsten. I sådana fall kan du vänta med gravsättningen upp till ett år och begravningsgudstjänsten går bra att ha med urna istället för kista.

När det gäller kistbegravningar säger lagen att den avlidna ska gravsättas inom en månad, om inte särskilda skäl finns. Om du vill flytta fram en kistbegravning så behöver du söka anstånd hos Skatteverket.

Begravningsgudstjänsten

Du som anhörig får hjälp att utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med den präst som ansvarar. De som deltar vid en begravningsgudstjänst bör precis som i andra sammanhang hålla god handhygien och inte ha symptom på sjukdom.

Alternativa former för begravningsgudstjänsten

Exempel på alternativa former för begravningsgudstjänsten som du kan diskutera med begravningsförrättaren:

Bjud in gäster till en livesänd eller filmad begravning
Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

Ha en liten begravning
En enkel begravningsgudstjänst med bara de allra närmaste kan vara mycket fin och meningsfull. Om du som närstående önskar kan du senare bjuda in till en större social sammankomst och minnesstund för den avlidna.

Begravning efter kremering
Det är också möjligt att ha begravningen efter att den avlidna har kremerats. Då genomförs gudstjänsten med urna istället för kista och begravningen kan vänta upp till ett år.

Minnesstund efter begravningen

Det är skönt att samlas till en minnesstund efter begravningen och känna gemenskap med släkt och vänner, och våra lokaler är som vanligt tillgängliga för detta utan kostnad. Catering erbjuds inte i församlingens regi, men det går bra att ordna själv eller anlita en extern leverantör. Om det inte går att ordna en minnesstund på det sätt som du som närstående önskar, så är ett alternativ att bjuda in till samling längre fram, när fler kan vara med.

Läs mer om hur församlingens verksamhet påverkas av coronaviruset…