Vårt material presenterar oss som det verkliga alternativet i kyrkovalet. Detta må låta provocerande men vi vet var vi står. Vi står för en klassisk kristen tro, så som den känns igen i alla tider och över hela världen. Jag ska nedan ge en kort förklaring till vad vi står för rent konkret. Vi vill befria kyrkan från partipolitiken och införa indirekta val som andra folkrörelser har. Församlingens grundläggande uppgift är gudstjänst, undervisning, mission och diakoni. Allt detta måste formas utifrån det faktum att Jesus är Herre.

Gudstjänsten är kyrkans kärnverksamhet som ger kraft till all annan verksamhet. Vi ser fram emot att få nystarta denna centrala verksamhet. Genom Ord och Sakrament tar vi emot allt det goda Gud har för oss. Vårt gensvar är bön, lovsång och tacksägelse.

Undervisningens mål i kyrkan är att det som är kyrkans tro även ska bli den enskildes personliga tro och att främja tillväxt och fördjupning av denna tro.

Diakonin är det arbetet där kyrkan betjänar dess medlemmar och alla i samhället. Detta ska bedrivas med barmhärtighet och vara förankrat i Jesus Kristus.

Mission handlar om att sprida det glada budskapet som kyrkan besitter om vad Jesus gjort och gör. Detta bedrivs internationellt men även på hemmaplan.

Detta behöver inte vara toppstyrt eller kräva stora personalstyrkor. Kyrkan besitter mycket resurser i form av ideella krafter, satsa på dessa och låt de få komma fram och vara med och bidra. Nedanstående proklamation fångar vårt fokus för allt vi står för:

Jesus Kristus är den världsvida kyrkans Herre! Jesus är Svenska kyrkans Herre! Jesus är min Herre! Låt Jesus vara i centrum!

Besök vår webbplats för mer information: www.frimodigkyrka.se

Fotnot: Den lokala nomineringsgruppen har formulerat materialet ovan. Alla nomineringsgrupper har fått samma maxutrymme text till förfogande.

Hjärtefrågan

För den medlem som vill rösta i kyrkovalet kan det ibland vara svårt att se de stora skillnaderna mellan nomineringsgrupperna. Spelar det någon roll vilken grupp man röstar på? Vad är er absoluta hjärtefråga som skiljer er från de andra?

Semper reformanda är ett uttryck från reformatorerna som betyder ständig reformation. Kyrkan behöver ständigt återvända till sitt fokus. Till evangeliet som förkunnar försoning med Gud genom Jesus Kristus. Kyrkan ska befrias från partipolitik och ha detta glada budskap som fokus. Vi vill förnya Svenska kyrkan genom att fira gudstjänst, satsa på ideella krafter, göra alla folk till lärjungar, undvika stordrift av församlingar och ge plats åt alla.