Taket i Vårfrukyrkans kyrksal behöver byggas om, och det arbetet pågår just nu. Därför är kyrksalen stängd, och gudstjänsterna hålls för närvarande i Mariasalen, alldeles intill. Övriga utrymmen i lokalerna påverkas inte av takets ombyggnation, utan är tillgängliga som vanligt. Det som nu är Mariasalen var kyrka i flera decennier, innan själva kyrkorummet byggdes. Det fungerade då, och kommer att fungera nu. Kanske kan det till och med bli ett kärt återseende för en och annan deltagare?

Enligt prognosen kommer kyrkorummet åter kunna användas från och med 6 oktober.