©Magnus Aronson

Från och med den 7 januari 2020 är Eva-Karin Fackel Sandor tillförordnad kyrkoherde. Hon kommer närmast från en tjänst i Nacka församling, där hon varit verksamhetsledare i Älta kyrka. Eva-Karin efterträder Per Axerup, som varit tillförordnad kyrkoherde sedan oktober. Välkomnande sker söndag 26 januari kl. 11.00 i Brännkyrka kyrka.

Nya komministrar i församlingen är Emelie Spjut, Gustav Frosteblad och Tore Skytén.