Magnus Hellström ny kyrkoherde i Brännkyrka församling - nyhet

Kyrkorådet i Brännkyrka församling har beslutat att anställa Magnus Hellström som kyrkoherde. Magnus är uppvuxen i församlingen och tjänstgjorde även här som pastorsadjunkt 2006. Innan han påbörjade präststudierna var han verksam som arkeolog. Magnus Hellström har tidigare varit kyrkoherde på Gotland och kommer närmast från en tjänst som komminister i Spånga-Kista församling. Tillträdet sker 1 februari 2018, med installation i högmässan 18 februari. Församlingen och personalen hälsar honom varmt välkommen och önskar all lycka i arbetet. Tillförordnad kyrkoherde Johan Blix avtackas i högmässan 28 januari.

Läs en längre intervju med Magnus Hellström i Brännkyrkabladet.