Skapande workshop i Brännkyrka

Skapande workshops handlar om att få skapa och arbeta i olika material. Att få pröva nya metoder, tekniker och att våga pröva. Här får du arbeta och skapa utifrån dina förutsättningar. Vi, Helena och Tania, leder dessa workshops och vi jobbar som pedagoger i Brännkyrka församling. Vi har ett stort intresse och lång erfarenhet av att arbeta skapande i barnverksamhet.

Dessa workshops är för barn i åldern 7-9 år som tillsammans med en vuxen (förälder eller annan) vill göra något kreativt. Du som är i åldern 10-12 år kan delta på egen hand eller tillsammans med en vuxen. Du som är vuxen deltar precis som barnen i skapandet. Varmt välkommen till våra workshops!

Under vårterminen 2021 har verksamheten uppehåll på grund av coronaviruset.

Kontaktpersoner

Tania Lidell

Församlingspedagog

E-post: tania.lidell@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 32

Helena Larsson

Församlingspedagog

E-post: 1helena.larsson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 31