Skapande workshop i Brännkyrka

Skapande workshops handlar om att få skapa och arbeta i olika material. Att få pröva nya metoder, tekniker och att våga pröva. Här får du arbeta och skapa utifrån dina förutsättningar. Vi, Helena och Tania, leder dessa workshops och vi jobbar som pedagoger i Brännkyrka församling. Vi har ett stort intresse och lång erfarenhet av att arbeta skapande i barnverksamhet.

Våra workshops är till för alla barn mellan 7 och 12 år som vill göra något kreativt! Barn mellan 7 och 9 år vill vi tar med en vuxen, äldre barn kan komma själva om de vill. Du som är vuxen deltar precis som barnen i skapandet. Varmt välkommen till våra workshops!

Söndag 31 oktober: Bildverkstad

Den här dagen skapar vi bilder i olika tekniker och material! Vi håller till i Evasalen intill Vårfrukyrkan, och verkstaden pågår kl. 10.00-14.00 (med möjlighet att hänga kvar till 15.00 om man inte hunnit klart med sitt alster). Lunch och eftermiddagsfika serveras under dagen. Antalet platser är begränsat – skicka en anmälan märkt med ”Workshop” till tania.lidell@svenskakyrkan.se senast 22 oktober. Let’s create!

Kontaktpersoner

Tania Lidell

Församlingspedagog

E-post: tania.lidell@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 32

Helena Larsson

Församlingspedagog

E-post: 1helena.larsson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 31