Påskretreat

Upplev påsken inifrån – följ med Jesus genom mörker till ljus

Påskens berättelse tar oss från förtvivlan till hopp, mörker till ljus. Nu finns möjlighet för dig att delta i en digital retreat i ignatiansk anda under dessa fem dramatiska dagar, med meditationer över påskens bibeltexter, musik, andakter och dagliga enskilda samtal med andlig följeslagare. Gemenskap i stillhet från dymmelonsdagen till annandag påsk. En retreat i samverkan mellan Västermalms församling/Essinge kyrka, Stockholms Domkyrkoförsamling och Brännkyrka församling.

Vi börjar med en introduktion till det ignatianska sättet att närma sig bibeltexter följt av en andakt under Dymmelonsdagens eftermiddag. Vi rör oss sedan tillsammans genom skärtorsdagen. Du får följa med digitalt när vi dukar av och släcker ned i Essinge kyrka och låter altaret ligga i skugga och mörker. Vi lever oss in i berättelsen i Getsemanes trädgård, när lärjungarna lovar att vaka men somnar ifrån en ångestfylld Jesus. 

Vi läser om det sylvasst, smärtsamma lidandet på korset. Under långfredagen är kyrkorummet nedsläckt i vemodets förtätade sorg och vi får tillsammans lyssna via zoom till en andakt med Barockmusik i mörkret under kyrkans valv. Vidunderligt vacker musik får beröra oss, då vi återupplever ögonblick av svek och Jesu lidande. 

Vi delar utsatthet och lidande med varandra i tystnad för att bli till medkännande och medlidande människor.

Under påsknatten vänds förtvivlan och hopplöshet till uppståndelse och oförställd glädje! Mitt i natten klockan 23.00, går vi från mörker till ljus och firar festen digitalt i en livesänd andakt.

Under påskdagen fortsätter vi med digitala morgon- och kvällsandakter, enskilda samtal och bibelmeditation för att avsluta vår samvaro vid lunchtid på annandag påsk (se upplägg nedan).

Ge dig själv helig tid tillsammans med andra under påskens fem dagar; stunder av återhämtning, enskild andlig vägledning med en följeslagare, tid för reflektion och närvaro.

Andliga följeslagare 
Anna Smille (Västermalms förs./Essinge kyrka), Ulf Lindgren (Storkyrkan), Karin Löfgren (Västermalms förs./Essinge kyrka), Anne Magnusson (Brännkyrka förs.) m. fl.

Kostnad
500 kronor för medlem i Svenska kyrkan. 800 kronor för icke medlem. Avgiften betalas efter att anmälan tagits emot. Anmälan bekräftas först när betalning är utförd.

När?
31/3 – 5/4

Var?
Du deltar digitalt via Zoom.

Anmälan
Skicka din anmälan till vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se. Ange namn, om du tillhör Svenska kyrkan samt märk ”Påskretreat”. I svarsmejlet får du en länk för digital medverkan samt instruktioner.

Program

Dymmelsonsdag
18.00 Introduktion för alla deltagare
20.00 Kvällsbön 

Skärtorsdagen
9.00 Morgonbön
9.15-11.45 Andliga vägledningssamtal
13.15 En ledd bibelmeditation över dagens evangelietext. Sänds från Storkyrkan.
18.00 Skärtorsdagskväll; avdukning och nedsläckning i Essinge kyrka
20.00 Kvällsbön.

Långfredag
9.00 Morgonbön
9.15-11.45 Andliga vägledningssamtal
13.15  En ledd bibelmeditation över dagens evangelietext. Sänds från Storkyrkan.
15.00 Barockmusik i mörker från Essingen
20.00 Kvällsbön 

Påskafton
9.00 Morgonbön
9.15-11.45 Andliga vägledningssamtal
13.15 En ledd bibelmeditation över dagens evangelietext. Sänds från Storkyrkan.
20.00 Kvällsbön 
23.00 Påsknatt från Essinge kyrka Anna, Karin; Espen

Påskdagen
9.00 Morgonbön
9.15-11.45 Andliga vägledningssamtal
13.15 En timmes ledd bibelmeditation över dagens evangelietext från Storkyrkan
20.00 Kvällsbön 

Annandag påsk
9.00 Morgonbön
9.15-11.45 Andliga vägledningssamtal
13.15 Avslutande andakt

Kontaktperson

Anne Magnusson

Volontär

E-post: annemagnusson50@gmail.com

Telefon: 073-976 86 44