Under hösten startar en samtalsgrupp, i Brännkyrka församlingshem, med rubriken ”Gud och människans lidande”.
Gruppen leds av Michael von Langenberg, diakon, och Anders Westius, präst.
Datum och tid bestäms i samråd med gruppen.
Exempel på frågor vi tar upp:
Finns det en mening med lidandet?
Var finns Gud i lidandet?
Vem eller vad är Gud för dig?
Finns det en ond makt?
Är Gud allsmäktig?
Skicka din intresseanmälan till michael.vonlangenberg@svenskakyrkan.se