Sårbarhetens kraft - Samtalsgrupp i Brännkyrka församling, Älvsjö

Ny grupp för dig som vill gå på djupet med dig själv – Sårbarhetens kraft! Under några träffar samtalar vi om att finna styrka och en förvandlande kraft i svagheten, och gör en personlig resa tillsammans. Vi delar tankar och erfarenheter under tre till fyra träffar, och använder Per Arne Dahls bok Sårbarhetens kraft som inspiration (boken delas ut gratis till alla deltagare). Vi träffas i Brännkyrka församlingshem, datum och tid sätts i samråd med gruppen.

Exempel på frågor vi tar upp

– Vad är sårbarhet?
– Hur förhåller vi oss till vår egen sårbarhet?
– Sårbarhetens möjligheter och risker?
– Hur skyddar vi oss mot vår sårbarhet?
– Vad händer när vi faller igenom vårt skyddande lager?
– Vad gör sårbarheten med vår andlighet?
– Överlevnadsstrategier?

 

Kontaktpersoner

Michael von Langenberg

Diakon

E-post: michael.vonlangenberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 16

Ingemar Cederlund

Församlingspedagog

E-post: ingemar.cederlund@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 23