Bordssamtal kring författaren Mary Philipsons bok Att falla uppåt. Boken beskriver en väg till livsutveckling i flera steg. Vi pratar öppet och ärligt om våra erfarenheter och om vad som står mellan oss och livet. Vi träffas hösten 2020 i Gabrielsalen i Brännkyrka församlingshem (ingång på baksidan) 13.00–15.00 torsdagarna 1 oktober, 29 oktober och 26 november. Boken delas ut till alla deltagare.

Vi håller distans till varandra och stannar hemma vid minsta symptom. Läs mer om hur Brännkyrka församling coronaanpassar verksamheterna…

Anmälan
Det går inte längre att anmäla sig till Att falla uppåt 2020.

Kontaktperson

Michael von Langenberg

Diakon

E-post: michael.vonlangenberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 16