Bordssamtal kring författaren Mary Philipsons bok Att falla uppåt. Boken beskriver en väg till livsutveckling i flera steg. Vi pratar öppet och ärligt om våra erfarenheter och om vad som står mellan oss och livet. Vi träffas hösten 2020 i Gabrielsalen i Brännkyrka församlingshem (ingång på baksidan) 13.00–15.00 torsdagarna 1 oktober, 29 oktober och 26 november. Boken delas ut till alla deltagare.

Anmälan
Det går inte längre att anmäla sig till Att falla uppåt 2020.

Kontaktperson

Michael von Langenberg

Diakon

E-post: michael.vonlangenberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 16