Sårbarhetens kraft - Samtalsgrupp i Brännkyrka församling, Älvsjö

Sårbarhetens kraft – en samtalsgrupp för dig som vill gå på djupet med dig själv. Under några träffar samtalar vi om att finna styrka och en förvandlande kraft i svagheten, och gör en personlig resa tillsammans. Vi delar tankar och erfarenheter under tre till fyra träffar, och använder Per Arne Dahls bok Sårbarhetens kraft som inspiration (boken delas ut gratis till alla deltagare). Vi träffas i Brännkyrka församlingshem, datum och tid sätts i samråd med gruppen.

Exempel på frågor vi tar upp

– Vad är sårbarhet?
– Hur förhåller vi oss till vår egen sårbarhet?
– Sårbarhetens möjligheter och risker?
– Hur skyddar vi oss mot vår sårbarhet?
– Vad gör sårbarheten med vår andlighet?

Anmäl ditt intresse till Michael von Langenberg,
i första hand via e-post: michael.vonlangenberg@svenskakyrkan.se
och i andra hand via telefon: 08-447 11 16.

Här berättar Michael von Langenberg mer om tankarna bakom samtalsgruppen:

Varför en grupp med temat ”Sårbarhetens kraft”?

Under våren 2022 hade församlingen en samtalsgrupp för de som ville gå på djupet med sig själva. Rubriken var ”Sårbarhetens kraft”. Det som slår mig så här i efterhand är, att själva temat ”Sårbarhetens kraft” verkade ha en så stark dragningskraft på människor. Att tala om sårbarhet i en kultur där många ser sårbarhet som en svaghet, blir förstås en utmaning. Men jag ser det som en utmaning som känns både viktig och meningsfull.

Prestationssamhället skyr sårbarhet. Frågan är om inte vår kultur är sämre rustad för motgångar än någon annan? För vi är så ensidigt fixerade vid den vackra ytan. Influencer-debatten visar att det till och med är viktigare att bilden av mig är vacker än att den är sann. Eftersom vi saknar ett språk för sårbarhet, lidande och nederlag vill vi helst slippa se det.

Många tänker nog i banor som: – Att visar jag mig sårbar kan det bli ett hinder för mig att nå mina mål i livet. Andra menar – att visa mig sårbar, är som att simma bland hajar, där jag vid första bästa tillfälle riskerar att bli huggen.

Men nu är det så att vi alla bär på en inre sårbarhet. En sårbarhet som är en naturlig del djupast inom oss.  Det är en livgivande sårbarhet som ger oss kraft och spontanitet och där vi är oss själva. Sanna och autentiska.

Tidiga erfarenheter i livet, då vi fick vara i vår naturliga sårbarhet, kunde lätt missbrukas av de vi hade runtomkring oss och kunde då istället bli till väldigt smärtsamma erfarenheter som vi då gömde undan. Vi stängde dörren om oss! Vi kastade ut barnet med badvattnet! Samtidigt gick då också något viktigt förlorat. Vi förlorade kanske vår värdighet, tillgången till vårt innersta rum, vår helighet.

Det finns självklart naturliga förklaringar till varför det blev som det blev. Det är de här förklaringarna som är så viktiga att förstå, så att vi kan gå vidare i livet. Det handlar om att bli medveten om hur och VARFÖR vi en gång lämnade vår naturliga öppenhet som människor. En öppenhet som är en så viktig del av oss själva.
Det är fullt möjligt att vår självaktning försvann och ersattes av skam.

När vi i gruppen arbetar med det här så jobbar vi med olika modeller och teorier blandat med inre reflektioner. Vi gör det för att kunna låsa upp knutar som vi kanske inte varit riktigt medvetna om tidigare. All förändring börjar med medvetandegörande. Där det finns öppenhet, ärlighet och tillit, finns det också en jordmån för att kunna växa.

En fråga som blir viktig i sammanhanget är hur vår andlighet påverkas av en stängd dörr till vår egen sårbarhet? Ur ett kristet perspektiv är frågan extra aktuell för vi bekänner oss till en Gud som bär sårmärken.

Jag tror att skam och självförakt kan bli ett problem för vår andliga utveckling. Låter jag mig bli funnen av en kärleksfull Gud om jag inte känner mig älskvärd?  Samtidigt blir den Gud som själv bär sårmärken just den ledsagare som jag kanske behöver på vägen till min upprättelse som människa. I korsets mitt korsas sårbarheten med det som ger oss kraften.
Det finns många berättelser från människor som har funnit oväntade skatter i mörkret.

 

Kontaktpersoner

Michael von Langenberg

Diakon

E-post: michael.vonlangenberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 16

Ingemar Cederlund

Församlingspedagog

E-post: ingemar.cederlund@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 23