Brännkyrka församling arbetar nära äldreomsorgen. Varje vecka håller vi andakt på något av de sex äldreboenden som finns i församlingen – Fruängsgården, Älvsjö, Långbroberg, Långbrogården, Solberga och Blomsterfonden. Efter andakterna bjuder vi på kaffe och tårta.

Coronatider

Just nu kan vi inte besöka församlingens äldreboenden som vanligt, men under det senaste året har vi bland annat skickat dit fika och sänt radio riktad till de boende, för att om möjligt göra en tuff tillvaro lite lättare. Förhoppningsvis kan vi återgå till regelbundna besök snart!

Möten i enskildhet

Vår personal finns även tillgänglig för enskilt samtal och nattvard.

Kontaktpersoner

Cecilia de Mendonça

Präst

E-post: cecilia.demendonca@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 42

Michael von Langenberg

Diakon

E-post: michael.vonlangenberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 16