Brännkyrka församling arbetar nära äldreomsorgen. Varje vecka håller vi andakt på något av de sex äldreboenden som finns i församlingen – Fruängsgården, Älvsjö, Långbroberg, Långbrogården, Solberga och Blomsterfonden. Efter andakterna bjuder vi på kaffe och tårta.

Andakter 2020

Blomsterfonden, tisdagar 14.00
7 januari, 4 februari, 3 mars, 31 mars, 28 april, 26 maj

Fruängsgården, onsdagar 13.30
8 januari, 5 februari, 4 mars, 1 april, 29 april, 27 maj

Långbrogården, tisdagar 14.00
14 januari, 11 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni

Älvsjö servicehus, onsdagar 14.00
15 januari, 12 februari, 11 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni

Långbroberg, torsdagar 14.00
16 januari, 13 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni

Solberga vård- och omsorgsboende, onsdagar 13.30
22 januari, 19 februari, 18 mars

Möten i enskildhet

Vår personal finns även tillgänglig för enskilt samtal och nattvard.

Coronatider

Just nu kan vi inte besöka församlingens äldreboenden som vanligt, men under våren 2020 har vi bland annat skickat dit fika och sänt radio riktad till de boende, för att om möjligt göra en tuff tillvaro lite lättare.

Kontaktpersoner

Cecilia de Mendonça

Präst

E-post: cecilia.demendonca@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 42

Michael von Langenberg

Diakon

E-post: michael.vonlangenberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 16