57.©Fotograf Magnus Aronson

Många har genom åren gjort erfarenheten att det efter förlusten av en nära anhörig är bra och skönt att möta andra som är i samma situation. Brännkyrka församling inbjuder dig som nyligen har mist en nära anhörig till våra samtalsgrupper. Vi anordnar flera samtalsgrupper på dagtid varje år. En brukar starta i januari och en i augusti, och ibland har vi även grupper mitt under terminerna.

Höstgrupp

Tyvärr är höstens grupp inställd på grund av för få anmälda, men till våren blir det en ny grupp. Anmäl gärna ditt intresse om du tror att det kan vara något för dig.

Vi har även samtalsgrupper på kvällstid och möjlighet till enskilda samtal.

Hösten 2017

Tisdagar kl. 13.30 i Brännkyrka församlingshem, start 3 oktober
OBS! Inställt.

Kontaktperson

Clara Lindberg

Präst

E-post: clara.lindberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 03