57.©Fotograf Magnus Aronson

Många har genom åren gjort erfarenheten att det efter förlusten av en nära anhörig är bra och skönt att möta andra som är i samma situation. Brännkyrka församling inbjuder dig som nyligen har mist en nära anhörig till våra samtalsgrupper. Vi anordnar flera samtalsgrupper på dagtid varje år. En brukar starta i januari och en i augusti, och ibland har vi även grupper mitt under terminerna.

Vårgrupp

Nästa samtalsgrupp på dagtid startar i april, och möts sex tisdagar kl. 13.30-15.00 i Brännkyrka församlingshem, 18 april, 25 april, 9 maj, 16 maj, 23 maj samt 13 juni. Genom en serie träffar får du bearbeta och tala om din sorg med andra. Anmäl ditt intresse senast 10 april till Cecilia Thunberg på cecilia.thunberg@svenskakyrkan.se eller 08-447 11 42.

Vi har även samtalsgrupper på kvällstid och möjlighet till enskilda samtal.

Våren 2017

Tisdagar kl. 13.30 i Brännkyrka församlingshem: 18 april, 25 april, 9 maj, 16 maj, 23 maj samt 13 juni

 

Kontaktpersoner

Cecilia Thunberg

Präst

E-post: cecilia.thunberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 42

Ingemar Cederlund

Församlingspedagog

E-post: ingemar.cederlund@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 23

Mobil: 073-965 66 59