Sorgegrupp Brännkyrka församling

Att mista någon är alltid svårt, men att prata om det kan betyda mycket.

Har du mist en anhörig? Behöver du prata med andra i samma situation? För dig som är mitt i livet erbjuder vi varje termin samtalsgrupper på kvällstid om sex-sju tillfällen. Grupperna leds av präst och diakon med lång erfarenhet av sorgearbete.

Höstgrupp

I september startar vi en ny sorgegrupp som träffas i Vårfrukyrkan sex torsdagar kl. 18.30. Första träffen hålls 13 september. Anmäl ditt intresse till Nicklas Fredlund.

Vi har även samtalsgrupper på dagtid. I församlingen finns också möjlighet till enskilda samtal med diakon eller präst.

Hösten 2017

Torsdagskvällar i Vårfrukyrkan kl. 18.30, start 13 september

Kontaktperson

Nicklas Fredlund

Präst

E-post: nicklas.fredlund@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 94

Mobil: 070-632 94 01