Sorgegrupp Brännkyrka församling

Att mista någon är alltid svårt, men att prata om det kan betyda mycket.

Har du mist en anhörig? Behöver du prata med andra i samma situation? För dig som är mitt i livet erbjuder vi varje termin samtalsgrupper på kvällstid om sex-sju tillfällen. Grupperna leds av präst och diakon med lång erfarenhet av sorgearbete.

Höstgrupp

Tyvärr är höstens grupp inställd på grund av för få anmälda, men till våren blir det en ny grupp. Anmäl gärna ditt intresse  om du tror att det kan vara något för dig.

Vi har även samtalsgrupper på dagtid. I församlingen finns också möjlighet till enskilda samtal med diakon eller präst.

Hösten 2017

Torsdagskvällar i Vårfrukyrkan kl. 18.30, start 13 september
OBS! Inställt.

Kontaktperson

Clara Lindberg

Präst

E-post: clara.lindberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 03