Sorgegrupp i Brännkyrka församling

Alla känslor är individuella och all sorg är unik. Det kan samtidigt vara befriande att berätta, och dela erfarenheten med människor som befinner sig i en liknande situation. Under erfaren ledning träffas vi och lyssnar och pratar.

Många har genom åren gjort erfarenheten att det efter förlusten av en nära anhörig eller vän kan vara givande att samtala och möta andra i en liknande situation. Samtalen kan handla om hur situationen ser ut, hur den varit och hur man kommer vidare, även när allting känns som tyngst. Våra sorgegrupper riktar sig i huvudsak till dig som förlorat någon för 3-9 månader sedan, men vid intresse kan även andra grupper skapas.

Samtalsgrupp på tisdagar i Brännkyrka församlingshem

Under våren 2019 träffas en grupp varannan tisdag i Brännkyrka församlingshem 16.00-17.30 vid sex tillfällen, med start 19 februari. Gruppen har plats för sju deltagare, kontakta Clara Lindberg om du är intresserad (se kontaktuppgifter nedan). Anmälan senast 8 februari.

Samtalsgrupp på onsdagar i Vårfrukyrkan

En grupp erbjuds också vid fem tillfällen i Vårfrukyrkan, onsdagarna 13 februari, 20 februari, 14 mars, 27 mars och 8 maj, 14.00-15.30. Kontaktperson för onsdagsgruppen är Cecilia Thunberg, som nås på cecilia.thunberg@svenskakyrkan.se och 08-447 11 42. Samtalsgruppen är inställd på grund av få anmälningar. Vi hänvisar intresserade i gruppen som träffas i Brännkyrka församlingshem, se ovan.

Tystnadsplikt – bra att känna till

Både diakoner och präster har tystnadsplikt. Men bara präster har absolut tystnadsplikt – det betyder att de, under inga omständigheter, får föra vidare det som sagts under ett själavårdande samtal eller biktsamtal. Diakoner och pedagoger har däremot en anmälningsplikt vid ett fåtal specifika fall, såsom brott mot minderåriga. Läs mer om tystnadsplikt och anmälningsplikt…

Läs mer om sorg

Nätverket Vi som mist någon i livet har släppt en Handbok om sorg, som går att läsa gratis via länken.

Kontaktperson

Clara Lindberg

Präst

E-post: clara.lindberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 03