Gruppsamtal i Brännkyrka församling. För vuxna och unga i sorg.

Alla känslor är individuella och all sorg är unik. Det kan samtidigt vara befriande att berätta, och dela erfarenheten med människor som befinner sig i en liknande situation. Under erfaren ledning träffas vi och lyssnar och pratar.

Många har genom åren gjort erfarenheten att det, efter förlusten av en nära anhörig eller vän, kan vara både bra och skönt att samtala och möta andra i samma situation. Samtalen kan handla om hur situationen ser ut, hur den varit och hur man kommer vidare, även när allting känns som tyngst. Här får sorgen ta plats.

Samtalsgrupp i höst

Under hösten träffas en grupp varannan tisdag 15.00-16.30 i Brännkyrka församlingshem vid sex tillfällen. Start 11 september. Kontakta Clara Lindberg om du är intresserad.

Tystnadsplikt – bra att känna till

Både diakoner och präster har tystnadsplikt. Men bara präster har absolut tystnadsplikt – det betyder att de, under inga omständigheter, får föra vidare det som sagts under ett själavårdande samtal eller biktsamtal. Diakoner och pedagoger har däremot en anmälningsplikt, en skyldighet att rapportera om människan kommer till skada eller riskerar att skada någon annan.

Läs mer om sorg

Nätverket Vi som mist någon i livet har släppt en Handbok om sorg, som går att läsa gratis via länken.

Kontaktperson

Clara Lindberg

Präst

E-post: clara.lindberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 03