Familjerådginvning i Brännkyrka församling - Älvsjö och Fruängen

Ibland är det de närmaste relationerna som står för de största utmaningarna. I Brännkyrka församling erbjuder vi vägledning och stöd för alla typer av familjekonstellationer.

När en relation inte riktigt fungerar kan det hjälpa att ta råd från någon utomstående. Familjerådgivningen är öppen för alla oavsett sexuell läggning eller religion. Välkommen med din partner eller som enskild, styvfamilj, föräldrar och barn, syskon – vad som är en familj bestämmer ni.

Vi familjerådgivare är socionomer med grundläggande psykoterapiutbildning och vidareutbildning inom systemteori m.m. Vi arbetar under sekretess och finns tillgängliga även för dig som inte är medlem i Svenska kyrkan.

Utöver möjlighet till samtal erbjuder familjerådgivningen då och då föreläsningar och så kallade PREP-kurser i friskvård för par.

Avgift

Första samtalet är alltid avgiftsfritt.

För medlemmar i Brännkyrka församling: 100 kr för enskilda per tillfälle samt 150 kr för par

För kyrkotillhöriga som tillhör en annan församling än Brännkyrka: 200 kr för enskild och 300 kr för par

För icke-kyrkotillhöriga: 300 kr för enskild och 400 kr för par

Par kan exempelvis vara gifta, sambos eller barn och förälder. Möjlighet till reducerat pris finns vid behov. Återbud mindre än en vecka innan besöket debiteras med 100 kr. Medlemmar i Brännkyrka församling ges företräde, övriga är välkomna i mån av utrymme.

Kurs: Friskvård för par 12-14 oktober

Lär er förebygga konflikter, bli bättre på att kommunicera och uttrycka förväntningar. Läs mer…

Extramorfar/farmor/farfar/mormor efterlyses

till föräldrar med behov av lite extra praktiskt stöd. Stödet kan bestå av till exempel hjälp att hämta eller lämna barn på förskolan, en stunds lek i parken eller bullbak. Du hjälper till så mycket du själv vill, kan och orkar. Om du känner dig som en sådan extramorfar/mormor, hör av dig till oss.

För tidsbokning, ring vår telefonsvarare, 08-447 11 45, där vi återkopplar regelbundet. Du kan också skicka e-post till familjeradgivning.brannkyrka@svenskakyrkan.se.

Kontaktpersoner

Kajsa Larsson

Familjerådgivare, tf enhetschef

E-post: kajsa.larsson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 14

Mobil: 0736-71 20 84

Eva Ekerhov

Familjerådgivare

E-post: eva.ekerhov@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 25

Mobil: 0739-68 06 80

Lennart Melander

Vik. familjerådgivare

E-post: lennart.melander@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 55