Brännkyrka kyrka

Högmässa
Firas söndagar och helgdagar 11.00 i Brännkyrka kyrka. Enkelt kyrkkaffe efteråt.

Mässa med små och stora
Ibland förvandlas högmässan till en gudstjänst med barnen i centrum. Årets mässor med små och stora i Brännkyrka kyrka hålls 10 februari, 26 maj och 15 december. Dessutom firar vi dopfestgudstjänst för alla nydöpta 7 april och 13 oktober.

Morgonmässa
En tisdag i månaden kl. 8.30 bjuder vi in till morgonmässa. Mässan pågår ungefär 25 minuter, och består av en enkel andakt med nattvard. Höstterminen 2019 firas morgonmässa 24 september, 22 oktober, 19 november och 17 december

Vårfrukyrkan

Mässa
Firas söndagar och helgdagar i Vårfrukyrkan kl. 11.00. Kyrkkaffe serveras efteråt.

Lunchmässa
Onsdagar ojämna veckor kl. 12.00 hålls lunchmässa och kl. 12.30 serveras sopplunch för 30 kr. Jämna veckor är det lunchkonsert som gäller samma tid.

Kvällsmässa

En enkel och nära gudstjänst med nattvard alla onsdagar 18.00 i Vårfrukyrkan. Sista onsdagen i månaden firas sinnesromässa (se nedan).

Sinnesromässa

Gudstjänst med nattvard inspirerad av AA-rörelsens tolvstegsprogram. 18.00 sista onsdagen varje månad. Under terminerna brukar husbandet Cecilia Q. Öhrwall, sång, och Esbjörn Öhrwall, gitarr, stå för musiken.

Ungdomsmässa

Vissa onsdagkvällar firar vi en annan sorts gudstjänst, som planeras av ungdomar i Gr8n men är öppen för alla åldrar. I höst planeras kvällsmässorna 2 oktober och 13 november av Gr8n.

Mässa med små och stora
2019 firas mässor med små och stora i Vårfrukyrkan 10 mars, 22 september och 17 november. Varje år i januari avslutar vi också julen med en stor festgudstjänst för alla åldrar och efterföljande julgransplundring!

Gudstjänstgrupper – var med och skapa

Vill du vara med och förbereda gudstjänst genom samtal kring veckans texter och kanske få någon uppgift i de olika momenten i gudstjänsten? Kontakta gärna någon av våra präster om du är intresserad.

Äldreboenden

Varje vecka håller vi andakt på något av de sex äldreboenden som finns i församlingen – Fruängsgården, Älvsjö, Långbroberg, Långbrogården, Solberga och Blomsterfonden. Efter andakterna bjuder vi på kaffe och tårta. Se schemat för andakterna här.