Brännkyrka kyrka

Högmässa
Firas söndagar och helgdagar 11.00 i Brännkyrka kyrka. Enkelt kyrkkaffe efteråt.

Mässa med små och stora
Ibland förvandlas högmässan till en gudstjänst med barnen i centrum. Vårens mässor med små och stora i Brännkyrka kyrka hålls 25 mars och 20 maj.

Morgonmässa
Varje tisdag kl. 8.30 bjuder vi in till morgonmässa. Mässan pågår ungefär 25 minuter, och består av en enkel andakt med nattvard.

Vårfrukyrkan

Mässa
Firas söndagar och helgdagar 16.00 i Vårfrukyrkan. Kyrkkaffe serveras efteråt.

Lunchmässa
Onsdagar ojämna veckor kl. 12.00 hålls lunchmässa och kl. 12.30 serveras sopplunch för 30 kr.

Kvällsmässa

En enkel och nära gudstjänst med nattvard alla onsdagar 18.00 i Vårfrukyrkan. Sista onsdagen i månaden firas sinnesromässa (se nedan).

Sinnesromässa
Gudstjänst med nattvard inspirerad av AA-rörelsens tolvstegsprogram. 18.00 sista onsdagen varje månad. Under terminerna brukar husbandet Cecilia Q. Öhrwall, sång, och Esbjörn Öhrwall, gitarr, stå för musiken.

Mässa med ungdomar
En annan sorts gudstjänst, som planeras av ungdomsgruppen Gr8n men är öppen för alla åldrar. Vårens mässor med ungdomar hålls kl. 16.00 söndagarna 18 februari, 18 mars och 29 april.

Agapegruppen – gudstjänster på franska

Den fristående Agapegruppen firar gudstjänst i Vårfrukyrkan på söndagar kl 11.00. Gudstjänsten firas huvudsakligen på franska. Alla är välkomna!

Gudstjänstgrupper – var med och skapa

Vill du vara med och förbereda gudstjänst genom samtal kring veckans texter och kanske få någon uppgift i de olika momenten i gudstjänsten? Kontakta gärna någon av våra präster om du är intresserad.

Äldreboenden

Varje vecka håller vi andakt på något av de sex äldreboenden som finns i församlingen – Fruängsgården, Älvsjö, Långbroberg, Långbrogården, Solberga och Blomsterfonden. Efter andakterna bjuder vi på kaffe och tårta. Se schemat för andakterna här.