Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs vid de kyrkliga valen, som äger rum vart fjärde år. Den 17 september 2017 hölls det senaste kyrkovalet.

Brännkyrka församlings kyrkofullmäktige har 25 ledamöter, och sammanträder vanligtvis två gånger om året. Vid höstsammanträdet fastställer man kyrkorådets förslag till budget för det kommande året, vid vårsammanträdet godkänner man årsredovisning och verksamhetsberättelse för föregående år. Kyrkofullmäktiges ordförande är Peter Odentun (BA).

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige, med kyrkoherden som självskriven ledamot. Kyrkorådet fungerar som församlingens ”regering”. Kyrkorådet och kyrkoherden ansvarar tillsammans för församlingens verksamhet, där de grundläggande uppgifterna är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet har elva ledamöter, kyrkoherden inräknad, och elva ersättare. Rådet sammanträder ungefär en gång per månad, och fattar beslut i alla löpande ärenden för verksamheten. Kyrkorådets ordförande är Bo Larsson (S). Ärendena bereds i Arbetsutskottet, vars ordförande är Bo Larsson (S).

Alla förtroendevalda tillhör olika nomineringsgrupper, som ungefär motsvarar partier inom politiken. Här kan du se mandatfördelningen i kyrkofullmäktige, enligt resultatet från kyrkovalet 2017.

Kyrkorådet sammanträder under 2018
Måndagarna 22 januari, 19 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 27 augusti, 24 september, 22 oktober samt 3 december kl. 19.00 i Johannessalen, Brännkyrka församlingshem.

 

Kyrkorådet sammanträder under 2019
Måndagarna 21 januari, 18 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 2 september, 30 september, 28 oktober samt 2 december kl. 19.00 i Johannessalen, Brännkyrka församlingshem.

 

Kyrkofullmäktige sammanträder under 2018
Onsdagarna 7 juni och 14 november kl. 19.00 i Salomosalen, Brännkyrka församlingshem. I junimötet avhandlas bland annat bokslut 2017, och i novembermötet är budget 2019 ett av ärendena. Handlingar finns att tillgå på församlingsexpeditionen inför respektive tillfälle. Kyrkofullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

 

Kyrkofullmäktige sammanträder under 2019
Tisdag 4 juni och onsdag 13 november kl. 19.00 i Salomosalen, Brännkyrka församlingshem.