Vi sjunger all slags musik, kyrkligt, klassiskt och dagens poplåtar, och spelar till med enkla instrument.

Vårfrukyrkan
Åk F-3, onsdagar 16.30–17.15, v. 35-50 (ej v. 44)

Kontaktperson

Robin Spurrier

Kantor

E-post: robin.spurrier@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 35