Pilgrimsvandra med oss i Brännkyrka församling

12-14 april 2019: Vadstena
Tema: Vägen till korset
Avgift 1200 kronor. I avgiften ingår resa, mat och enklare
logi, dock ingår inte mat under resan. Lättare vandring för max 15 deltagare. Anmälan senast 8 mars. OBS! Vänder sig till församlingsmedlemmar i första hand, i mån av plats övriga intresserade. Anmälan/information: Cecilia Thunberg, präst, cecilia.thunberg@svenskakyrkan.se, 08-447 11 42

22 april 2019: Vandring med grannförsamlingen Vantör
Annandag påsk
Start med andakt i Brännkyrka kyrka. Vandring till Vantörs kyrka och sedan vidare till Hagsätra kyrka, där vi firar en avslutande andakt. Mer information: Ann-Christine Janson, präst, ann-christine.janson@svenskakyrkan.se, 08-447 11 30

12 maj 2019: Tyresta nationalpark
Vi samlas i Vårfrukyrkan kl. 9.00, och åker med chartrad buss till Tyresta, där vi pilgrimsvandrar 10-15 km. Vi åker tillbaka till Vårfrukyrkan med bussen, intar soppa och avslutar med att fira pilgrimsmässa. Anmälan till Nicklas Fredlund.​

16 juni 2019: Sörmlandsleden
Vi börjar med högmässa i Brännkyrka kyrka kl. 11.00. Därefter äter vi en enkel lunch och åker i chartrad buss till Tyresta, där vi vandrar 15-20 km längs Sörmlandsleden. Anmälan till Nicklas Fredlund.

 28 juni-7 juli 2019: Abisko-Nikkaluokta
Tema: Midnattssol
Vi reser gemensamt från Stockholm med tåg. Avgift 3 500 kronor (subventionerat av församlingen). I avgiften ingår resa, mat och boende, dock ingår inte mat under tågresan. OBS! Krävande vandring i fjällnatur. Max 15 deltagare. Anmälan senast 28 februari till Nicklas Fredlund. Vänder sig till församlingsmedlemmar i första hand, i mån av plats övriga intresserade.

21-26 augusti 2019: Åre
Tema: Livets pärlor
Vi reser gemensamt från Stockholm med tåg. Avgift 3 500 kronor (subventionerat av församlingen). I avgiften ingår resa, mat och boende på Hållandsgården, dock ingår inte mat under tågresan. Vi gör fem medelsvåra vandringar runtom i Årefjällen, och reser dit och hem med nattåg. Max 15 deltagare. Anmälan senast 20 april till Nicklas Fredlund. Vänder vänder sig i första hand till nya deltagare, boende och/eller aktiva i församlingen.

Fler vandringar kommer under våren, håll utkik på här på sidan och i kalendariet för att inte missa någon.

Pilgrimsvandringar i Brännkyrka församling
Vi arrangerar både kortare och längre pilgrimsvandringar, framför allt under vår- och sommarhalvåret. Det kan vara en söndagspromenad mellan Brännkyrka kyrka och Vårfrukyrkan, en fjällvandring i Åre, eller kanske en helg med något mittemellan på tågavstånd från Stockholm.

Mer information om pilgrimsvandringar
Läs mer om vad det innebär att vara pilgrim och få reda på hur en pilgrimsvandring kan gå till på Stockholms stifts webbportal www.pilgrimstockholm.se. Där hittar du också information om fler aktuella pilgrimsvandringar i Stockholmsområdet. Hos Riksförbundet Pilgrim i Sverige finns pilgrimsleder och evenemang i hela landet listade.

Kontaktperson

Nicklas Fredlund

Präst

E-post: nicklas.fredlund@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 94

Mobil: 070-632 94 01