Katekumenat

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor? Då kan katekumenatet var någonting för dig. Det vänder sig till vuxna  som är nyfikna på eller söker en tro och som vill utforska andligheten i vår  kyrka.

Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta och ta emot vuxna som söker undervisning och som vill finna en tro. Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Dessa får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv. Katekumenatet finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i fornkyrkans dopundervisning. Det har funnits i Sverige och Svenska kyrkan sedan början av 1990-talet.

Vilka vänder sig katekumenatet till?
Katekumenatet vänder sig till vuxna som vill döpas eller konfirmeras men även till andra som vill samtala om eller söker en kristen tro. Katekumenatet ger möjlighet att mötas och tillsammans med personer som är aktiva i församlingen samtala om och fördjupa sin syn på livet och tron.

Låter det intressant? En ny grupp planeras starta under hösten 2018. Vi träffas i Evasalen, Vårfrukyrkan torsdagar varannan vecka under två terminer. Gruppen som startades hösten 2017 fortsätter under våren.

Anmälan till Ann-Christine Janson, se kontaktuppgifter nedan.

Läs mer
På hemsidan Katekumenatet kan du fördjupa dig i vad det handlar om. Där finns även ett bra bildspel som sammanfattar det hela på ett lättfattligt sätt.

Kontaktperson

Ann-Christine Janson

Präst

E-post: ann-christine.janson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 30